RTS Drama: Programska šema - utorak, 26. jan 2021

06:00
Moja generacija Z, 3. i 4. spojene, r.
12
06:47
Ulica lipa, 28. ep. Treći ciklus, r.
12
07:40
Kazneni prostor, 1-13 prvi ciklus, r.
12
08:15
Kazneni prostor, 2-13 prvi ciklus, r.
12
08:46
Prvaci sveta, 7-12, r.
12
09:31
Jagodići, oproštajni valcer, 1-10, r.
12
12:00
Moja generacija Z, 3. i 4. spojene, r.
12
12:47
Ulica lipa, 28. ep. Treći ciklus, r.
12
13:40
Kazneni prostor, 1-13 prvi ciklus, r.
12
14:15
Kazneni prostor, 2-13 prvi ciklus, r.
12
14:46
Prvaci sveta, 7-12, r.
12
15:31
Jagodići, oproštajni valcer, 1-10, r.
12
18:00
Moja generacija Z, 5. i 6. spojene
12
18:47
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus
12
19:40
Kazneni prostor, 3-13 prvi ciklus
12
20:11
Kazneni prostor, 4-13 prvi ciklus
12
20:42
Prvaci sveta, 8-12
12
21:27
Jagodići, oproštajni valcer, 2-10
12
00:00
Moja generacija Z, 5. i 6. spojene, r.
12
00:47
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus, r.
12
01:40
Kazneni prostor, 3-13 prvi ciklus, r.
12
02:11
Kazneni prostor, 4-13 prvi ciklus, r.
12
02:42
Prvaci sveta, 8-12, r.
12
03:27
Jagodići, oproštajni valcer, 2-10, r.
12