RTS Drama: Programska šema - petak, 29. jan 2021

06:00
Moja generacija Z, 9. i 10. spojene, r.
12
06:48
Ono naše što nekad bejaše, 2-5, r.
12
07:40
Kazneni prostor, 7-13 prvi ciklus, r.
12
08:10
Kazneni prostor, 8-13 prvi ciklus, r.
12
08:44
Prvaci sveta, 10-12, r.
12
09:30
Jagodići, oproštajni valcer, 4-10, r.
12
12:00
Moja generacija Z, 9. i 10. spojene, r.
12
12:48
Ono naše što nekad bejaše, 2-5, r.
12
13:40
Kazneni prostor, 7-13 prvi ciklus, r.
12
14:10
Kazneni prostor, 8-13 prvi ciklus, r.
12
14:44
Prvaci sveta, 10-12, r.
12
15:30
Jagodići, oproštajni valcer, 4-10, r.
12
18:00
Moja generacija Z, 11. i 12. spojene
12
18:46
Ono naše što nekad bejaše, 3-5
12
19:34
Kazneni prostor, 9-13 prvi ciklus
12
20:04
Kazneni prostor, 10-13 prvi ciklus
12
20:36
Kazneni prostor, 11-13 prvi ciklus
12
21:08
Jagodići, oproštajni valcer, 5-10
12
00:00
Moja generacija Z, 11. i 12. spojene, r.
12
00:46
Ono naše što nekad bejaše, 3-5, r.
12
01:34
Kazneni prostor, 9-13 prvi ciklus, r.
12
02:04
Kazneni prostor, 10-13 prvi ciklus, r.
12
02:36
Kazneni prostor, 11-13 prvi ciklus, r.
12
03:08
Jagodići, oproštajni valcer, 5-10, r.
12