RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 28. jan 2021

06:00
Moja generacija Z, 7. i 8. spojene, r.
12
06:47
Ono naše što nekad bejaše, 1-5, r.
12
07:38
Kazneni prostor, 5-13 prvi ciklus, r.
12
08:10
Kazneni prostor, 6-13 prvi ciklus, r.
12
08:43
Prvaci sveta, 9-12, r.
12
09:28
Jagodići, oproštajni valcer, 3-10, r.
12
10:25
TV teatar – Čekaonica, r.
12:00
Moja generacija Z, 7. i 8. spojene, r.
12
12:47
Ono naše što nekad bejaše, 1-5, r.
12
13:38
Kazneni prostor, 5-13 prvi ciklus, r.
12
14:10
Kazneni prostor, 6-13 prvi ciklus, r.
12
14:43
Prvaci sveta, 9-12, r.
12
15:28
Jagodići, oproštajni valcer, 3-10, r.
12
16:25
TV teatar – Čekaonica, r.
18:00
Moja generacija Z, 9. i 10. spojene
12
18:48
Ono naše što nekad bejaše, 2-5
12
19:40
Kazneni prostor, 7-13 prvi ciklus
12
20:10
Kazneni prostor, 8-13 prvi ciklus
12
20:44
Prvaci sveta, 10-12
12
21:30
Jagodići, oproštajni valcer, 4-10
12
22:23
Devojka sa lampom, film
12
00:00
Moja generacija Z, 9. i 10. spojene, r.
12
00:48
Ono naše što nekad bejaše, 2-5, r.
12
01:40
Kazneni prostor, 7-13 prvi ciklus, r.
12
02:10
Kazneni prostor, 8-13 prvi ciklus, r.
12
02:44
Prvaci sveta, 10-12, r.
12
03:30
Jagodići, oproštajni valcer, 4-10, r.
12
04:23
Devojka sa lampom, film, r.
12