RTS Drama: Programska šema - subota, 23. jan 2021

06:00
Moja generacija Z, 1. i 2. spojene, r.
12
06:47
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
06:51
Ulica lipa, 27. ep. Treći ciklus, r.
12
07:44
Bila jednom jedna zemlja, 5-6, r.
12
08:39
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
08:44
Prvaci sveta, 6-12, r.
12
09:30
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović, r.
09:35
TV teatar – Deca radosti, r.
12:00
Moja generacija Z, 1. i 2. spojene, r.
12
12:47
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
12:51
Ulica lipa, 27. ep. Treći ciklus, r.
12
13:44
Bila jednom jedna zemlja, 5-6, r.
12
14:39
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
14:44
Prvaci sveta, 6-12, r.
12
15:30
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović, r.
15:35
TV teatar – Deca radosti, r.
18:00
Ulica lipa, 23. ep. Treći ciklus
12
18:52
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus
12
20:42
12
21:46
12
22:47
Pozorište u kući, 22-26
12
23:19
Pozorište u kući, 23-26
12
00:00
Ulica lipa, 23. ep. Treći ciklus, r.
12
00:52
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus, r.
12
01:46
Moj lični pečat – Raša Popov, r.
01:50
Bila jednom jedna zemlja, 6-6, r.
12
02:42
Jagodići, 9-12, r.
12
03:46
Jagodići, 10-12, r.
12
04:42
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
04:47
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
05:19
Pozorište u kući, 23-26, r.
12