RTS Drama: Programska šema - nedelja, 17. jan 2021

06:00
Montevideo, vidimo se, 6-10, r.
12
06:46
Montevideo, vidimo se, 7-10, r.
12
07:32
Montevideo, vidimo se, 8-10, r.
12
08:20
Jagodići, 5-12, r.
12
09:14
Jagodići, 6-12, r.
12
10:10
Pozorište u kući, 10-26, r.
12
10:45
Pozorište u kući, 11-26, r.
12
11:23
Pozorište u kući, 12-26, r.
12
12:00
Montevideo, vidimo se, 6-10, r.
12
12:46
Montevideo, vidimo se, 7-10, r.
12
13:32
Montevideo, vidimo se, 8-10, r.
12
14:20
Jagodići, 5-12, r.
12
15:14
Jagodići, 6-12, r.
12
16:10
Pozorište u kući, 10-26, r.
12
16:45
Pozorište u kući, 11-26, r.
12
17:23
Pozorište u kući, 12-26, r.
12
20:17
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski
20:22
12
21:22
12
22:15
Pozorište u kući, 17-26
12
22:50
Pozorište u kući, 18-26
12
23:28
Pozorište u kući, 19-26
12
00:00
Montevideo, vidimo se, 9-10, r.
12
00:48
Montevideo, vidimo se, 10-10, r.
12
02:17
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski, r.
02:22
Jagodići, 7-12, r.
12
03:22
Jagodići, 8-12, r.
12
04:15
Pozorište u kući, 17-26, r.
12
04:50
Pozorište u kući, 18-26, r.
12
05:28
Pozorište u kući, 19-26, r.
12