RTS Drama: Programska šema - utorak, 24. nov 2020

06:00
Komšije, 41. ep., r.
12
07:03
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković, r.
07:07
Sumnjiva lica, 29. ep.., r.
12
07:36
Sumnjiva lica, 30. ep., r.
12
08:02
Vojna akademija, 56. ep., r.
12
08:51
Moj rođak sa sela, 4-13., r.
12
09:48
Moj lični pečat – Boris Miljković, r.
09:55
Čizmaši, 11-12, r.
12
10:53
Pop Ćira i pop Spira, mini serija, r.
12
10:56
Pop Ćira i pop Spira, mini serija, r.
12
12:00
Komšije, 41. ep., r.
12
13:03
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković, r.
13:07
Sumnjiva lica, 29. ep.., r.
12
13:36
Sumnjiva lica, 30. ep., r.
12
14:02
Vojna akademija, 56. ep., r.
12
14:51
Moj rođak sa sela, 4-13., r.
12
15:48
Moj lični pečat – Boris Miljković, r.
15:55
Čizmaši, 11-12, r.
12
16:53
Pop Ćira i pop Spira, mini serija, r.
12
18:55
Moj lični pečat – Danica Maksimović
19:51
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić
12
19:56
Vojna akademija, 57. ep.
12
20:45
Moj lični pečat – Božidar Mandić
21:45
12
22:40
Moj lični pečat – Milovan Vitezović
00:00
Komšije, 42. ep., r.
12
00:55
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
01:00
Sumnjiva lica, 31. ep.., r.
12
01:26
Sumnjiva lica, 32. ep., r.
12
01:51
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
12
01:56
Vojna akademija, 57. ep., r.
02:45
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
02:50
Moj rođak sa sela, 5-13, r.
12
03:45
Čizmaši, 12-12, r.
12
04:40
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
04:45
Pop Ćira i pop Spira, 2-3, r.
12