RTS Drama: Programska šema - subota, 25. jan 2020

06:00
Moja generacija Z, 43-44 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 44-44 ,r.
12
06:55
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
07:00
Komšije, 5-48 ,r.
12
07:29
Komšije, 6-48 ,r.
12
07:54
Komšije, 7-48 ,r.
12
08:20
Moj lični pečat – Jovan Maljoković ,r.
08:24
Montevideo, vidimo se, 5-10 ,r.
12
09:12
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović ,r.
09:16
Nepobedivo srce, 5-15 ,r.
12
10:12
Moj lični pečat – Kosta Bunuševac ,r.
10:16
Bolje od bekstva ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 43-44 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 44-44 ,r.
12
12:55
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
13:00
Komšije, 5-48 ,r.
12
13:29
Komšije, 6-48 ,r.
12
13:54
Komšije, 7-48 ,r.
12
14:20
Moj lični pečat – Jovan Maljoković ,r.
14:24
Montevideo, vidimo se, 5-10 ,r.
12
15:12
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović ,r.
15:16
Nepobedivo srce, 5-15 ,r.
12
16:12
Moj lični pečat – Kosta Bunuševac ,r.
16:16
Bolje od bekstva ,r.
12
20:25
Moj lični pečat – Ivica Klemenc
20:30
Pozorište u kući, 19-26
12
21:02
Pozorište u kući, 20-26
12
21:34
Pozorište u kući, 21-26
12
22:07
Moj lični pečat – Mirjana Karanović
00:00
Montevideo, vidimo se, 1-10 ,r.
12
00:52
Montevideo, vidimo se, 2-10 ,r.
12
01:40
Montevideo, vidimo se, 3-10 ,r.
12
02:25
Moj lični pečat – Ivica Klemenc ,r.
02:30
Pozorište u kući, 19-26 ,r.
12
03:02
Pozorište u kući, 20-26 ,r.
12
04:07
Moj lični pečat – Mirjana Karanović ,r.
04:11
Nepobedivo srce, 1-15 ,r.
12
05:05
Nepobedivo srce, 2-15 ,r.
12