RTS Drama: Programska šema - nedelja, 04. okt 2020

06:00
Otvorena vrata, 10-34 ,r.
12
06:36
Otvorena vrata, 11-34 ,r.
12
07:18
Otvorena vrata, 12-34 ,r.
12
07:56
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
08:01
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
08:06
Vojna akademija, 16. ep. ,r.
12
09:11
Vojna akademija, 17. ep. ,r.
12
10:08
Vojna akademija, 18. ep. ,r.
12
11:00
Moj lični pečat – Maja Lalić ,r.
11:05
Komšije, 1-25 ,r.
12
11:55
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc ,r.
12:00
Otvorena vrata, 10-34 ,r.
12
12:36
Otvorena vrata, 11-34 ,r.
12
13:18
Otvorena vrata, 12-34 ,r.
12
13:56
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
14:01
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
14:06
Vojna akademija, 16. ep. ,r.
12
15:11
Vojna akademija, 17. ep. ,r.
12
16:08
Vojna akademija, 18. ep. ,r.
12
17:00
Moj lični pečat – Maja Lalić ,r.
17:05
Komšije, 1-25 ,r.
12
17:55
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc ,r.
18:25
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov
18:30
Otvorena vrata, 17-34
12
19:12
Otvorena vrata, 18-34
12
19:58
Vojna akademija, 19. ep.
12
20:51
Vojna akademija, 20. ep.
12
21:42
Moj lični pečat – Predrag Ejdus
21:47
12
22:31
12
23:14
12
00:00
Jutro će promeniti sve, 37-39 ,r.
12
00:25
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
00:30
Otvorena vrata, 17-34 ,r.
12
01:12
Otvorena vrata, 18-34 ,r.
12
01:58
Vojna akademija, 19. ep. ,r.
12
02:51
Vojna akademija, 20. ep. ,r.
12
03:42
Moj lični pečat – Predrag Ejdus ,r.
03:47
Komšije, 3-25 ,r.
12
04:31
Komšije, 4-25 ,r.
12
05:14
Komšije, 5-25 ,r.
12