RTS Drama: Programska šema - petak, 17. jan 2020

06:00
Moja generacija Z, 31-44 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 32-44 ,r.
12
06:50
Pozorište u kući, 16-26 ,r.
12
07:23
Pozorište u kući, 17-26 ,r.
12
08:03
Komšije, 34-41 ,r.
12
08:33
Komšije, 35-41 ,r.
12
09:01
Na putu za Montevideo, 9-9 ,r.
12
10:06
Ubice mog oca, 7-10 ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 31-44 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 32-44 ,r.
12
12:50
Pozorište u kući, 16-26 ,r.
12
13:23
Pozorište u kući, 17-26 ,r.
12
14:03
Komšije, 34-41 ,r.
12
14:33
Komšije, 35-41 ,r.
12
15:01
Na putu za Montevideo, 9-9 ,r.
12
16:06
Ubice mog oca, 7-10 ,r.
12
18:55
Pozorište u kući, 18-26
12
19:37
12
20:06
12
00:00
Moja generacija Z, 33-41 ,r.
12
00:25
Moja generacija Z, 34-41 ,r.
12
00:55
Pozorište u kući, 18-26 ,r.
12
01:37
Komšije, 36-41 ,r.
12
02:06
Komšije, 37-41 ,r.
12
02:47
Ubice mog oca, 8-10 ,r.
12