RTS Drama: Programska šema - sreda, 27. jan 2021

06:00
Moja generacija Z, 5. i 6. spojene, r.
12
06:47
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus, r.
12
07:40
Kazneni prostor, 3-13 prvi ciklus, r.
12
08:11
Kazneni prostor, 4-13 prvi ciklus, r.
12
08:42
Prvaci sveta, 8-12, r.
12
09:27
Jagodići, oproštajni valcer, 2-10, r.
12
12:00
Moja generacija Z, 5. i 6. spojene, r.
12
12:47
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus, r.
12
13:40
Kazneni prostor, 3-13 prvi ciklus, r.
12
14:11
Kazneni prostor, 4-13 prvi ciklus, r.
12
14:42
Prvaci sveta, 8-12, r.
12
15:27
Jagodići, oproštajni valcer, 2-10, r.
12
18:00
Moja generacija Z, 7. i 8. spojene
12
18:47
Ono naše što nekad bejaše, 1-5
12
19:38
Kazneni prostor, 5-13 prvi ciklus
12
20:10
Kazneni prostor, 6-13 prvi ciklus
12
20:43
Prvaci sveta, 9-12
12
21:28
Jagodići, oproštajni valcer, 3-10
12
00:00
Moja generacija Z, 7. i 8. spojene, r.
12
00:47
Ono naše što nekad bejaše, 1-5, r.
12
01:38
Kazneni prostor, 5-13 prvi ciklus, r.
12
02:10
Kazneni prostor, 6-13 prvi ciklus, r.
12
02:43
Prvaci sveta, 9-12, r.
12
03:28
Jagodići, oproštajni valcer, 3-10, r.
12