RTS Drama: Programska šema - utorak, 08. sep 2020

06:00
Moja generacija Z, 33-44 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 34-44 ,r.
12
06:50
Moja generacija Z, 35-44 ,r.
12
07:15
Pozorište u kući, 9-26 ,r.
12
07:47
Pozorište u kući, 10-26 ,r.
12
08:25
Vojna akademija, 1. ep. ,r.
12
09:15
Jutro će promeniti sve, 9-39 ,r.
12
09:45
Santa Maria dela salute, 6-11 ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 33-44 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 34-44 ,r.
12
12:50
Moja generacija Z, 35-44 ,r.
12
13:15
Pozorište u kući, 9-26 ,r.
12
13:47
Pozorište u kući, 10-26 ,r.
12
14:25
Vojna akademija, 1. ep. ,r.
12
15:15
Jutro će promeniti sve, 9-39 ,r.
12
15:45
Santa Maria dela salute, 6-11 ,r.
12
18:00
Moja generacija Z, 36-44
12
18:25
Moja generacija Z, 37-44
12
18:50
Moja generacija Z, 38-44
12
19:15
Pozorište u kući, 11-26
12
19:51
Pozorište u kući, 12-26
12
20:33
Vojna akademija, 2. ep.
12
00:00
Moja generacija Z, 36-44 ,r.
12
00:25
Moja generacija Z, 37-44 ,r.
12
00:50
Moja generacija Z, 38-44 ,r.
12
01:15
Pozorište u kući, 11-26 ,r.
12
01:15
Pozorište u kući, 9-26 ,r.
12
01:51
Pozorište u kući, 12-26 ,r.
12
02:33
Vojna akademija, 2. ep. ,r.
12
03:28
Jutro će promeniti sve, 10-39 ,r.
12
03:53
Santa Maria dela salute, 7-11 ,r.
12