RTS Drama: Programska šema - subota, 12. sep 2020

06:00
Moja generacija Z, 44-44 ,r.
12
06:31
Pozorište u kući, 17-26 ,r.
12
07:05
Vojna akademija, 5. ep. ,r.
12
07:56
Moj lični pečat – Bota Miljković ,r.
08:01
Jutro će promeniti sve, 13-39 ,r.
12
08:26
Santa Maria dela salute, 10-11 ,r.
12
09:20
Moj lični pečat – Predrag Ejdus ,r.
09:25
TV teatar – Ivanov ,r.
12:00
Moja generacija Z, 44-44 ,r.
12
12:31
Pozorište u kući, 17-26 ,r.
12
13:05
Vojna akademija, 5. ep. ,r.
12
13:56
Moj lični pečat – Bota Miljković ,r.
14:01
Jutro će promeniti sve, 13-39 ,r.
12
14:26
Santa Maria dela salute, 10-11 ,r.
12
15:20
Moj lični pečat – Predrag Ejdus ,r.
15:25
TV teatar – Ivanov ,r.
18:00
Pozorište u kući, 14-26
12
18:33
Pozorište u kući, 15-26
12
19:07
Moj lični pečat – Ivica Klemenc
19:12
Vojna akademija, 1. ep.
12
20:02
Vojna akademija, 2. ep.
12
20:54
Vojna akademija, 3. ep.
12
21:45
Moj lični pečat – Zoran Hristić
23:35
Moja generacija Z, 43-44
12
00:00
Pozorište u kući, 14-26 ,r.
12
00:33
Pozorište u kući, 15-26 ,r.
12
01:07
Moj lični pečat – Ivica Klemenc ,r.
01:12
Vojna akademija, 1. ep. ,r.
12
02:02
Vojna akademija, 2. ep. ,r.
12
02:54
Vojna akademija, 3. ep. ,r.
12
03:45
Moj lični pečat – Zoran Hristić ,r.
03:50
Santa Maria dela salute, 6-11 ,r.
12
04:43
Santa Maria dela salute, 7-11 ,r.
12
05:35
Moja generacija Z, 43-44 ,r.
12