RTS Drama: Programska šema - sreda, 30. dec 2020

06:00
Komšije, 67. ep., r.
12
07:10
Jutro će promeniti sve, 10. i 11. ep. spojene, r.
12
07:57
Jutro će promeniti sve, 12. ep., r.
12
08:26
Na putu za Montevideo, 7-9, r.
12
09:16
Psi laju vetar nosi, 2-11, r.
12
10:06
Santa Maria dela salute, 11-11, r.
10
11:00
Siroti mali hrčki 2010, 1. deo, film, r.
12
11:00
Siroti mali hrčki 2010, 1. deo, film, r.
12:00
Komšije, 67. ep., r.
12
13:10
Jutro će promeniti sve, 10. i 11. ep. spojene, r.
12
13:57
Jutro će promeniti sve, 12. ep., r.
12
14:26
Na putu za Montevideo, 7-9, r.
12
15:16
Psi laju vetar nosi, 2-11, r.
12
16:06
Santa Maria dela salute, 11-11, r.
12
17:00
Siroti mali hrčki 2010, 1. deo, film, r.
12
19:04
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović
21:10
Moj lični pečat – Milovan Vitezović
22:56
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc
00:00
Komšije, 68. ep., r.
12
01:04
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović, r.
01:09
Jutro će promeniti sve, 13. ep., r.
12
01:35
Jutro će promeniti sve, 14. i 15. ep. spojene, r.
12
02:23
Jutro će promeniti sve, 16. i 17. ep. spojene, r.
12
03:10
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
03:15
Na putu za Montevideo, 8-9, r.
12
04:08
Psi laju vetar nosi, 3-11, r.
12
04:56
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
05:01
Siroti mali hrčki 2010, 2. deo, film, r.
12