RTS Drama: Programska šema - subota, 03. okt 2020

06:00
Komšije, 5-25 ,r.
12
06:44
Otvorena vrata, 18-34 ,r.
12
07:33
Vojna akademija, 20. ep. ,r.
12
08:24
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović ,r.
08:28
Jutro će promeniti sve, 36-39 ,r.
12
08:54
Jutro će promeniti sve, 37-39 ,r.
12
09:19
Nepobedivo srce, 14-15 ,r.
12
10:11
TV teatar – Ćeif ,r.
12:00
Komšije, 5-25 ,r.
12
12:44
Otvorena vrata, 18-34 ,r.
12
13:33
Vojna akademija, 20. ep. ,r.
12
14:24
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović ,r.
14:28
Jutro će promeniti sve, 36-39 ,r.
12
14:54
Jutro će promeniti sve, 37-39 ,r.
12
15:19
Nepobedivo srce, 14-15 ,r.
12
16:11
TV teatar – Ćeif ,r.
18:36
Otvorena vrata, 11-34
12
19:18
Otvorena vrata, 12-34
12
19:56
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović
20:01
Moj lični pečat – Danica Maksimović
20:06
Vojna akademija, 16. ep.
12
21:11
Vojna akademija, 17. ep.
12
22:08
Vojna akademija, 18. ep.
12
23:00
Moj lični pečat – Maja Lalić
23:05
12
23:55
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc
00:00
Otvorena vrata, 10-34 ,r.
12
00:36
Otvorena vrata, 11-34 ,r.
12
01:18
Otvorena vrata, 12-34 ,r.
12
01:56
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
02:01
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
02:06
Vojna akademija, 16. ep. ,r.
12
03:11
Vojna akademija, 17. ep. ,r.
12
04:08
Vojna akademija, 18. ep. ,r.
12
05:00
Moj lični pečat – Maja Lalić ,r.
05:05
Komšije, 1-25 ,r.
12
05:55
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc ,r.