RTS Drama: Programska šema - nedelja, 28. jul 2019

06:00
Otvorena vrata, 6-34, r.
12
06:37
Otvorena vrata, 7-34, r.
12
07:11
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović, r.
07:15
Čizmaši, 5-12, r.
12
08:07
Čizmaši, 6-12, r.
12
09:03
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
09:07
Pozorište u kući, 11-26, r.
12
09:43
Pozorište u kući, 12-26, r.
12
10:20
Pozorište u kući, 13-26, r.
12
10:58
Pozorište u kući, 14-26, r.
12
11:32
Komšije, 22. ep. Četvrti ciklus, r.
12
12:00
Otvorena vrata, 6-34, r.
12
12:37
Otvorena vrata, 7-34, r.
12
13:11
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović, r.
13:15
Čizmaši, 5-12, r.
12
14:07
Čizmaši, 6-12, r.
12
15:03
Moj lični pečat – Borut Vild, r.
15:07
Pozorište u kući, 11-26, r.
12
15:43
Pozorište u kući, 12-26, r.
12
16:20
Pozorište u kući, 13-26, r.
12
16:58
Pozorište u kući, 14-26, r.
12
17:32
Komšije, 22. ep. Četvrti ciklus, r.
12
18:39
Otvorena vrata, 9-34
12
19:20
Otvorena vrata, 10-34
12
19:56
Nešto lepo, 4. ep.
12
20:04
Čizmaši, 7-12
12
20:56
Čizmaši, 8-12
12
21:47
Moj lični pečat – Miša Blam
21:52
Pozorište u kući, 15-26
12
22:26
Pozorište u kući, 16-26
12
22:59
Pozorište u kući, 17-26
12
00:00
Otvorena vrata, 8-34, r.
12
00:39
Otvorena vrata, 9-34, r.
12
01:20
Otvorena vrata, 10-34, r.
12
01:56
Nešto lepo, 4. ep., r.
12
02:04
Čizmaši, 7-12, r.
12
02:56
Čizmaši, 8-12, r.
12
03:47
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
03:52
Pozorište u kući, 15-26, r.
12
04:26
Pozorište u kući, 16-26, r.
12
04:59
Pozorište u kući, 17-26, r.
12
05:33
Komšije, 24. ep. Četvrti ciklus, r.
12