RTS Drama: Programska šema - sreda, 31. jul 2019

06:00
Matica, TV teatar, r.
07:30
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
07:34
Otvorena vrata, 12-34, r.
12
08:12
Komšije, 27. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:45
Komšije, 28. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:15
Moj lični pečat – Zoran Hristić, r.
09:20
Čizmaši, 10-12, r.
12
10:14
Moj lični pečat – Jovan Matić, r.
10:18
Pozorište u kući, 21-26, r.
12
10:51
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
11:22
Drugi vek – Miša Radivojević, r.
12:00
Matica, TV teatar, r.
13:30
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
13:34
Otvorena vrata, 12-34, r.
12
14:12
Komšije, 27. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:45
Komšije, 28. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:15
Moj lični pečat – Zoran Hristić, r.
15:20
Čizmaši, 10-12, r.
12
16:14
Moj lični pečat – Jovan Matić, r.
16:18
Pozorište u kući, 21-26, r.
12
16:51
Pozorište u kući, 22-26, r.
12
17:22
Drugi vek – Miša Radivojević, r.
18:00
Kući, TV teatar
19:27
Otvorena vrata, 13-34
12
20:40
Komšije, 30. ep. Četvrti ciklus
12
21:12
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov
21:16
Čizmaši, 11-12
12
22:12
Moj lični pečat – Bilja Krstić
22:16
Pozorište u kući, 23-26
12
22:56
Pozorište u kući, 24-26
12
00:00
Kući, TV teatar, r.
01:23
Moj lični pečat – Goranka Matić, r.
01:27
Otvorena vrata, 13-34, r.
12
02:10
Komšije, 29. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:40
Komšije, 30. ep. Četvrti ciklus, r.
12
03:12
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov, r.
03:16
Čizmaši, 11-12, r.
12
04:12
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
04:16
Pozorište u kući, 23-26, r.
12
04:56
Pozorište u kući, 24-26, r.
12
05:30
Drugi vek – Sergej Trifunović, r.