RTS Drama: Programska šema - petak, 26. jul 2019

06:00
Mleko, TV teatar, r.
07:25
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
07:30
Otvorena vrata, 9-34, r.
12
08:12
Komšije, 21. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:41
Komšije, 22. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:10
Moj lični pečat – Đile Marković, r.
09:15
Pozorište u kući, 17-26, r.
12
09:49
Pozorište u kući, 18-26, r.
12
10:26
Potera za srećkom, r.
12
12:00
Mleko, TV teatar, r.
13:25
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
13:30
Otvorena vrata, 9-34, r.
12
14:12
Komšije, 21. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:41
Komšije, 22. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:10
Moj lični pečat – Đile Marković, r.
15:15
Pozorište u kući, 17-26, r.
12
15:49
Pozorište u kući, 18-26, r.
12
16:26
Potera za srećkom, r.
12
18:56
Otvorena vrata, 10-34
12
19:32
Moj lični pečat – Angelina Atlagić
19:37
Komšije, 23. ep. Četvrti ciklus
12
20:12
Komšije, 24. ep. Četvrti ciklus
12
20:39
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc
20:44
12
21:35
Moj lični pečat – Gile Orgazam
23:19
Portreti - Ratko Đurović
00:00
Albatros, TV drama, r.
00:56
Otvorena vrata, 10-34, r.
12
01:32
Moj lični pečat – Angelina Atlagić, r.
01:37
Komšije, 23. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:12
Komšije, 24. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:39
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
02:44
Čizmaši, 8-12, r.
12
03:35
Moj lični pečat – Gile Orgazam, r.
03:39
Bogojavljenska noć, TV teatar, r.
05:19
Portreti - Ratko Đurović, r.