RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 25. jul 2019

06:00
Žaklina Bandeka, TV teatar, r.
07:31
Moj lični pečat – Predrag Mitić, r.
07:35
Otvorena vrata, 8-34, r.
12
08:14
Komšije, 19. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:45
Komšije, 20. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:14
Moj lični pečat – Rade Vladić, r.
09:18
Čizmaši, 7-12, r.
12
10:10
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
10:15
Pozorište u kući, 15-26, r.
12
10:49
Pozorište u kući, 16-26, r.
12
11:22
Drugi vek – Oleg Novković, r.
12:00
Žaklina Bandeka, TV teatar, r.
13:31
Moj lični pečat – Predrag Mitić, r.
13:35
Otvorena vrata, 8-34, r.
12
14:14
Komšije, 19. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:45
Komšije, 20. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:14
Moj lični pečat – Rade Vladić, r.
15:18
Čizmaši, 7-12, r.
12
16:10
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
16:15
Pozorište u kući, 15-26, r.
12
16:49
Pozorište u kući, 16-26, r.
12
17:22
Drugi vek – Oleg Novković, r.
19:25
Moj lični pečat – Božidar Mandić
19:30
Otvorena vrata, 9-34
12
20:12
Komšije, 21. ep. Četvrti ciklus
12
20:41
Komšije, 22. ep. Četvrti ciklus
12
21:10
Moj lični pečat – Đile Marković
21:49
Pozorište u kući, 18-26
12
00:00
Mleko, TV teatar, r.
01:25
Moj lični pečat – Božidar Mandić, r.
01:30
Otvorena vrata, 9-34, r.
12
02:12
Komšije, 21. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:41
Komšije, 22. ep. Četvrti ciklus, r.
12
03:10
Moj lični pečat – Đile Marković, r.
03:15
Pozorište u kući, 17-26, r.
12
03:49
Pozorište u kući, 18-26, r.
12
04:26
Potera za srećkom, r.
12