RTS Drama: Programska šema - sreda, 12. jun 2019

06:00
Zlatno tele, TV teatar, r.
07:34
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović, r.
07:38
Vojna akademija, 17. ep., r.
12
08:35
Moj lični pečat – Rade Vladić, r.
08:39
Komšije, 24-25, r.
12
09:26
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus, r.
12
10:20
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
10:25
Nepobedivo srce, 12-15, r.
12
11:20
Zona Zamfirova, 2-3, r.
12
12:00
Zlatno tele, TV teatar, r.
13:34
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović, r.
13:38
Vojna akademija, 17. ep., r.
12
14:35
Moj lični pečat – Rade Vladić, r.
14:39
Komšije, 24-25, r.
12
15:26
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus, r.
12
16:20
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
16:25
Nepobedivo srce, 12-15, r.
12
17:20
Zona Zamfirova, 2-3, r.
12
19:25
Moj lični pečat – Nada Pavlović
19:29
Vojna akademija, 18. ep.
12
20:21
Komšije, 25-25
12
22:18
Moj lični pečat – Nikola Kusovac
22:23
Nepobedivo srce, 13-15
12
23:16
Moj lični pečat – Predrag Mitić
23:20
Zona Zamfirova, 3-3
12
00:00
Došljaci, TV teatar, r.
01:25
Moj lični pečat – Nada Pavlović, r.
01:29
Vojna akademija, 18. ep., r.
12
02:21
Komšije, 25-25, r.
12
03:21
Moj lični pečat – Peđa Isus, r.
03:25
Ulica lipa, 26. ep. Treći ciklus, r.
12
04:18
Moj lični pečat – Nikola Kusovac, r.
04:23
Nepobedivo srce, 13-15, r.
12
05:16
Moj lični pečat – Predrag Mitić, r.
05:20
Zona Zamfirova, 3-3, r.
12