RTS Drama: Programska šema - utorak, 03. mar 2020

06:00
Sumnjiva lica, 24-42 ,r.
12
06:25
Sumnjiva lica, 25-42 ,r.
12
06:50
Nešto lepo, 2. ep. ,r.
12
06:57
Vojna akademija, 25. ep. Treći ciklus ,r.
12
07:52
Ulica lipa, 28. ep. Treći ciklus ,r.
12
08:45
Prvaci sveta, 5-12 ,r.
12
09:31
Nešto lepo, 4. ep. ,r.
12
09:39
Cvat lipe na Balkanu, 9-13 ,r.
12
10:34
Slavenski, film ,r.
12
12:00
Sumnjiva lica, 24-42 ,r.
12
12:25
Sumnjiva lica, 25-42 ,r.
12
12:50
Nešto lepo, 2. ep. ,r.
12
12:57
Vojna akademija, 25. ep. Treći ciklus ,r.
12
13:52
Ulica lipa, 28. ep. Treći ciklus ,r.
12
14:45
Prvaci sveta, 5-12 ,r.
12
15:31
Nešto lepo, 4. ep. ,r.
12
15:39
Cvat lipe na Balkanu, 9-13 ,r.
12
16:34
Slavenski, film ,r.
12
19:17
Vojna akademija, 26. ep. Treći ciklus
12
20:17
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus
12
21:10
Nešto lepo, 5. ep.
12
00:00
Sumnjiva lica, 26-42 ,r.
12
00:26
Sumnjiva lica, 27-42 ,r.
12
00:52
Sumnjiva lica, 28-42 ,r.
12
01:17
Vojna akademija, 26. ep. Treći ciklus ,r.
12
02:12
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović ,r.
02:17
Ulica lipa, 29. ep. Treći ciklus ,r.
12
03:10
Nešto lepo, 5. ep. ,r.
12
03:18
Prvaci sveta, 6-12 ,r.
12
04:05
Cvat lipe na Balkanu, 10-13 ,r.
12
05:00
Moj lični pečAT – Slavimir Stojanović ,r.
05:05
Albatros, TV film ,r.
12