RTS Drama: Programska šema - petak, 29. mar 2019

06:00
Otac, TV teatar, r.
07:35
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
07:39
Pozorište u kući, 1-26, r.
12
08:18
Pozorište u kući, 2-26, r.
12
09:51
Otvorena vrata, 19-34, r.
12
10:33
Cvat lipe na Balkanu, 4-13, r.
12
11:23
Moj lični pečat – Dušan kovačević EXIT, r.
11:27
Dnevnik uvreda, r.
12
12:00
Otac, TV teatar, r.
13:35
Moj lični pečat – Bilja Krstić, r.
13:39
Pozorište u kući, 1-26, r.
12
14:18
Pozorište u kući, 2-26, r.
12
15:51
Otvorena vrata, 19-34, r.
12
16:33
Cvat lipe na Balkanu, 4-13, r.
12
17:23
Moj lični pečat – Dušan kovačević EXIT, r.
17:27
Dnevnik uvreda, r.
12
18:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Kosta Stojanović
18:35
Zaboravljeni umovi Srbije – Vladimir Dvorniković
19:07
Moj lični pečat – Bojana Nikitović
19:11
Pozorište u kući, 3-26
12
19:45
Pozorište u kući, 4-26
12
20:18
Otvorena vrata, 20-34
12
21:00
Moj lični pečat – Đakon Nenad Ilić
21:04
Santa Maria dela salute, 11-11
12
21:57
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović
22:00
Postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka, TV teatar
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Kosta Stojanović, r.
00:35
Zaboravljeni umovi Srbije – Vladimir Dvorniković, r.
01:07
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
01:11
Pozorište u kući, 3-26, r.
12
01:45
Pozorište u kući, 4-26, r.
12
02:18
Otvorena vrata, 20-34, r.
12
03:00
Moj lični pečat – Đakon Nenad Ilić, r.
03:04
Santa Maria dela salute, 11-11, r.
12
03:57
Moj lični pečat – Mihajlo Mitrović, r.
04:00
Postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka, TV teatar, r.