RTS Drama: Programska šema - sreda, 19. feb 2020

06:00
Sumnjiva lica, 44-44 ,r.
12
06:25
Sumnjiva lica, 1-42 drugi ciklus ,r.
12
06:50
Vojna akademija, 16-16 ,r.
12
07:58
Komšije, 47-48 ,r.
12
08:31
Komšije, 48-48 ,r.
12
09:02
Čizmaši, 10-12 ,r.
12
10:01
Cvat lipe na Balkanu, 2-13 ,r.
12
12:00
Sumnjiva lica, 44-44 ,r.
12
12:25
Sumnjiva lica, 1-42 drugi ciklus ,r.
12
12:50
Vojna akademija, 16-16 ,r.
12
13:58
Komšije, 47-48 ,r.
12
14:31
Komšije, 48-48 ,r.
12
15:02
Čizmaši, 10-12 ,r.
12
16:01
Cvat lipe na Balkanu, 2-13 ,r.
12
19:15
Vojna akademija, 17. ep.
12
20:12
Ulica lipa, 20. ep. Treći ciklus
12
00:00
Sumnjiva lica, 2-42 ,r.
12
00:25
Sumnjiva lica, 3-42 ,r.
12
00:50
Sumnjiva lica, 4-42 ,r.
12
01:15
Vojna akademija, 17. ep. ,r.
12
02:12
Ulica lipa, 20. ep. Treći ciklus ,r.
12
03:07
Čizmaši, 11-12 ,r.
12
04:07
Cvat lipe na Balkanu, 3-13 ,r.
12