RTS Drama: Programska šema - utorak, 05. feb 2019

07:25
Sumnjiva lica, 11-44, r.
12
07:50
Sumnjiva lica, 12-44, r.
12
08:19
Vojna akademija, 16-16, r.
12
09:28
Ko je kod Koje, 10-12, r.
12
10:28
Jagodići, Oproštajni valcer, 9-10, r.
12
13:25
Sumnjiva lica, 11-44, r.
12
13:50
Sumnjiva lica, 12-44, r.
12
14:19
Vojna akademija, 16-16, r.
12
15:28
Ko je kod Koje, 10-12, r.
12
16:28
Jagodići, Oproštajni valcer, 9-10, r.
12
19:40
Sumnjiva lica, 13-44
12
20:07
Sumnjiva lica, 14-44
12
20:34
Vojna akademija, 17. drugi ciklus
12
21:37
Ko je kod Koje, 11-12
12
22:33
Jagodići, Oproštajni valcer, 10-10
12
01:40
Sumnjiva lica, 13-44, r.
12
02:07
Sumnjiva lica, 14-44, r.
12
02:34
Vojna akademija, 17. drugi ciklus, r.
12
03:37
Ko je kod Koje, 11-12, r.
12
04:33
Jagodići, Oproštajni valcer, 10-10, r.
12