RTS Drama: Programska šema - subota, 23. feb 2019

07:05
Sumnjiva lica, 39-44, r.
12
07:30
Sumnjiva lica, 40-44, r.
12
07:55
Vojna akademija, 30. treći ciklus, r.
12
08:50
Čizmaši, 8-12, r.
12
13:05
Sumnjiva lica, 39-44, r.
12
13:30
Sumnjiva lica, 40-44, r.
12
13:55
Vojna akademija, 30. treći ciklus, r.
12
14:50
Čizmaši, 8-12, r.
12
18:00
Vojna akademija, 26. treći ciklus
12
18:55
Vojna akademija, 27. treći ciklus
12
19:50
Vojna akademija, 28. treći ciklus
12
20:49
Nepobedivo srce, 8-15
12
21:44
Nepobedivo srce, 9-15
12
22:40
Čizmaši, 5-12
12
23:35
Sumnjiva lica, 39-44
12
00:00
Vojna akademija, 26. treći ciklus, r.
12
00:55
Vojna akademija, 27. treći ciklus, r.
12
01:50
Vojna akademija, 28. treći ciklus, r.
12
02:49
Nepobedivo srce, 8-15, r.
12
03:44
Nepobedivo srce, 9-15, r.
12
04:40
Čizmaši, 5-12, r.
12
05:35
Sumnjiva lica, 39-44, r.
12