RTS Drama: Programska šema - utorak, 19. feb 2019

07:50
Sumnjiva lica, 31-44, r.
12
08:15
Sumnjiva lica, 32-44, r.
12
08:40
Vojna akademija, 26. treći ciklus, r.
12
09:38
Čizmaši, 5-12, r.
12
10:35
Nepobedivo srce, 8-15, r.
12
13:50
Sumnjiva lica, 31-44, r.
12
14:15
Sumnjiva lica, 32-44, r.
12
14:40
Vojna akademija, 26. treći ciklus, r.
12
15:38
Čizmaši, 5-12, r.
12
16:35
Nepobedivo srce, 8-15, r.
12
19:44
Sumnjiva lica, 33-44
12
20:08
Sumnjiva lica, 34-44
12
20:34
Vojna akademija, 27. treći ciklus
12
21:33
Čizmaši, 6-12
12
22:34
Nepobedivo srce, 9-15
12
01:44
Sumnjiva lica, 33-44, r.
12
02:08
Sumnjiva lica, 34-44, r.
12
02:34
Vojna akademija, 27. treći ciklus, r.
12
03:33
Čizmaši, 6-12, r.
12
04:34
Nepobedivo srce, 9-15, r.
12