RTS Drama: Programska šema - sreda, 13. feb 2019

07:45
Sumnjiva lica, 23-44, r.
12
08:12
Sumnjiva lica, 24-44, r.
12
08:38
Vojna akademija, 22. drugi ciklus, r.
12
09:32
Čizmaši, 2-12, r.
12
10:32
Nepobedivo srce, 5-15, r.
12
13:45
Sumnjiva lica, 23-44, r.
12
14:12
Sumnjiva lica, 24-44, r.
12
14:38
Vojna akademija, 22. drugi ciklus, r.
12
15:32
Čizmaši, 2-12, r.
12
16:32
Nepobedivo srce, 5-15, r.
12
19:36
Sumnjiva lica, 25-44
12
20:01
Sumnjiva lica, 26-44
12
20:26
Vojna akademija, 23. drugi ciklus
12
21:31
Čizmaši, 3-12
12
22:33
Nepobedivo srce, 6-15
12
01:36
Sumnjiva lica, 25-44, r.
12
02:01
Sumnjiva lica, 26-44, r.
12
02:26
Vojna akademija, 23. drugi ciklus, r.
12
03:31
Čizmaši, 3-12, r.
12
04:33
Nepobedivo srce, 6-15, r.
12