RTS Drama: Programska šema - utorak, 12. feb 2019

07:42
Sumnjiva lica, 21-44, r.
12
08:08
Sumnjiva lica, 22-44, r.
12
08:35
Vojna akademija, 21. drugi ciklus, r.
12
09:26
Čizmaši, 1-12, r.
12
10:25
Nepobedivo srce, 4-15, r.
12
13:42
Sumnjiva lica, 21-44, r.
12
14:08
Sumnjiva lica, 22-44, r.
12
14:35
Vojna akademija, 21. drugi ciklus, r.
12
15:26
Čizmaši, 1-12, r.
12
16:25
Nepobedivo srce, 4-15, r.
12
19:45
Sumnjiva lica, 23-44
12
20:12
Sumnjiva lica, 24-44
12
20:38
Vojna akademija, 22. drugi ciklus
12
21:32
Čizmaši, 2-12
12
22:32
Nepobedivo srce, 5-15
12
01:45
Sumnjiva lica, 23-44, r.
12
02:12
Sumnjiva lica, 24-44, r.
12
02:38
Vojna akademija, 22. drugi ciklus, r.
12
03:32
Čizmaši, 2-12, r.
12
04:32
Nepobedivo srce, 5-15, r.
12