RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 21. feb 2019

06:00
Klaustrofobična komedija, TV teatar, r.
07:32
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
07:37
Sumnjiva lica, 35-44, r.
12
08:04
Sumnjiva lica, 36-44, r.
12
08:30
Vojna akademija, 28. treći ciklus, r.
12
09:25
Moj lični pečat – Boža Mandić, r.
09:30
Čizmaši, 7-12, r.
12
10:22
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
10:27
Nepobedivo srce, 10-15, r.
12
11:25
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
11:30
Drugi vek – Predrag Perišić, r.
12:00
Klaustrofobična komedija, TV teatar, r.
13:32
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
13:37
Sumnjiva lica, 35-44, r.
12
14:04
Sumnjiva lica, 36-44, r.
12
14:30
Vojna akademija, 28. treći ciklus, r.
12
15:25
Moj lični pečat – Boža Mandić, r.
15:30
Čizmaši, 7-12, r.
12
16:22
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
16:27
Nepobedivo srce, 10-15, r.
12
17:25
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r.
17:30
Drugi vek – Predrag Perišić, r.
18:00
Paradoks, TV teatar
19:35
Moj lični pečat – Čedomir Vasić
19:40
Sumnjiva lica, 37-44
12
20:06
Sumnjiva lica, 38-44
12
20:31
Moj lični pečat – Zoran Simjanović
20:32
Vojna akademija, 29. treći ciklus
12
20:35
Vojna akademija, 29. treći ciklus
12
21:27
Nepobedivo srce, 11-15
12
22:22
Moj lični pečat – Jovan Maljoković
22:27
Točkovi
12
00:00
Paradoks, TV teatar, r.
01:35
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
01:40
Sumnjiva lica, 37-44, r.
12
02:06
Sumnjiva lica, 38-44, r.
12
02:31
Moj lični pečat – Zoran Simjanović, r.
02:35
Vojna akademija, 29. treći ciklus, r.
12
03:27
Nepobedivo srce, 11-15, r.
12
04:22
Moj lični pečat – Jovan Maljoković, r.
04:27
Točkovi, r.
12