RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 20. dec 2018

06:00
Ćeif, TV teatar, r.
07:50
Ono kao ljubav, 3-20, r.
12
08:34
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
08:39
Komšije, 12-48, r.
12
09:04
Komšije, 13-48, r.
12
09:30
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
09:35
Vratiće se rode, 11-23, r.
12
10:22
Nepobedivo srce, 12-15, r.
12
11:16
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski, r.
11:21
Drugi vek – Oleg Novković, r.
12:00
Ćeif, TV teatar, r.
13:50
Ono kao ljubav, 3-20, r.
12
14:34
Moj lični pečat – Milovan Vitezović, r.
14:39
Komšije, 12-48, r.
12
15:04
Komšije, 13-48, r.
12
15:30
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
15:35
Vratiće se rode, 11-23, r.
12
16:22
Nepobedivo srce, 12-15, r.
12
17:16
Moj lični pečat – Ljubica Beljanski, r.
17:21
Drugi vek – Oleg Novković, r.
18:00
Zlatno tele, TV teatar
19:34
Moj lični pečat – Moma Martinović
19:38
Ono kao ljubav, 4-20
12
20:24
Moj lični pečat – Nele Karajlić
20:28
Komšije, 14-48
12
20:53
Komšije, 15-48
12
21:29
Vratiće se rode, 12-23
12
22:11
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović
22:16
Bure baruta
12
00:00
Zlatno tele, TV teatar, r.
01:34
Moj lični pečat – Moma Martinović, r.
01:38
Ono kao ljubav, 4-20, r.
12
02:24
Moj lični pečat – Nele Karajlić, r.
02:28
Komšije, 14-48, r.
12
02:53
Komšije, 15-48, r.
12
03:29
Vratiće se rode, 12-23, r.
12
04:11
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović, r.
04:16
Bure baruta, r.
12