RTS Drama: Programska šema - sreda, 16. okt 2019

07:36
Sumnjiva lica, 23-44 ,r.
12
08:03
Sumnjiva lica, 24-44 ,r.
12
08:30
Prvaci sveta, 10-12 ,r.
12
09:19
Miris kiše na Balkanu, 7-14 ,r.
12
10:14
Nepobedivo srce, 6-15 ,r.
12
11:07
Bila jednom jedna zemlja, 5-6 ,r.
12
13:36
Sumnjiva lica, 23-44 ,r.
12
14:03
Sumnjiva lica, 24-44 ,r.
12
14:30
Prvaci sveta, 10-12 ,r.
12
15:19
Miris kiše na Balkanu, 7-14 ,r.
12
16:14
Nepobedivo srce, 6-15 ,r.
12
17:07
Bila jednom jedna zemlja, 5-6 ,r.
12
19:40
Sumnjiva lica, 25-44
12
20:05
Sumnjiva lica, 26-44
12
20:30
Prvaci sveta, 11-12
12
22:16
Nepobedivo srce, 7-15
12
23:08
Bila jednom jedna zemlja, 6-6
12
01:40
Sumnjiva lica, 25-44 ,r.
12
02:05
Sumnjiva lica, 26-44 ,r.
12
02:30
Prvaci sveta, 11-12 ,r.
12
03:20
Miris kiše na Balkanu, 8-14 ,r.
12
04:16
Nepobedivo srce, 7-15 ,r.
12
05:08
Bila jednom jedna zemlja, 6-6 ,r.
12