RTS Drama: Programska šema - utorak, 29. jan 2019

07:40
Sumnjiva lica, 1-44, r.
12
08:05
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
08:30
Vojna akademija, 11-16, r.
12
09:19
Nešto lepo, 11. ep., r.
12
09:30
Ko je kod Koje, 7-12, r.
12
10:35
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
13:40
Sumnjiva lica, 1-44, r.
12
14:05
Sumnjiva lica, 2-44, r.
12
14:30
Vojna akademija, 11-16, r.
12
15:19
Nešto lepo, 11. ep., r.
12
15:30
Ko je kod Koje, 7-12, r.
12
16:35
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
19:45
Sumnjiva lica, 3-44
12
20:10
Sumnjiva lica, 4-44
12
20:36
Vojna akademija, 12-16
12
21:29
Ko je kod Koje, 8-12
12
22:37
Jagodići, Oproštajni valcer, 5-10
12
01:45
Sumnjiva lica, 3-44, r.
12
02:10
Sumnjiva lica, 4-44, r.
12
02:36
Vojna akademija, 12-16, r.
12
03:29
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
04:37
Jagodići, Oproštajni valcer, 5-10, r.
12