RTS Drama: Programska šema - petak, 25. jan 2019

07:21
Vojna akademija, 9-16, r.
12
08:16
Ulica lipa, 28-29, r.
12
09:14
Jagodići, Oproštajni valcer, 2-10, r.
12
13:21
Vojna akademija, 9-16, r.
12
14:16
Ulica lipa, 28-29, r.
12
15:14
Jagodići, Oproštajni valcer, 2-10, r.
12
19:14
Vojna akademija, 10-16
12
20:06
Ulica lipa, 29-29
12
21:00
Jagodići, Oproštajni valcer, 3-10
12
01:14
Vojna akademija, 10-16, r.
12
02:06
Ulica lipa, 29-29, r.
12
03:00
Jagodići, Oproštajni valcer, 3-10, r.
12