RTS Drama: Programska šema - sreda, 30. jan 2019

07:45
Sumnjiva lica, 3-44, r.
12
08:10
Sumnjiva lica, 4-44, r.
12
08:36
Vojna akademija, 12-16, r.
12
09:29
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
10:37
Jagodići, Oproštajni valcer, 5-10, r.
12
13:45
Sumnjiva lica, 3-44, r.
12
14:10
Sumnjiva lica, 4-44, r.
12
14:36
Vojna akademija, 12-16, r.
12
15:29
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
16:37
Jagodići, Oproštajni valcer, 5-10, r.
12
19:40
Sumnjiva lica, 5-44
12
20:06
Sumnjiva lica, 6-44
12
20:36
Vojna akademija, 13-16
12
21:26
Ko je kod Koje, 9-12
12
22:26
Jagodići, Oproštajni valcer, 6-10
12
01:40
Sumnjiva lica, 5-44, r.
12
02:06
Sumnjiva lica, 6-44, r.
12
02:36
Vojna akademija, 13-16, r.
12
03:26
Ko je kod Koje, 9-12, r.
12
04:26
Jagodići, Oproštajni valcer, 6-10, r.
12