RTS Drama: Programska šema - petak, 18. jan 2019

07:05
Vojna akademija, 4-16, r.
12
08:01
Ulica lipa, 23-29, r.
12
08:57
Jagodići, 9-12, r.
12
13:05
Vojna akademija, 4-16, r.
12
14:01
Ulica lipa, 23-29, r.
12
14:57
Jagodići, 9-12, r.
12
19:12
Vojna akademija, 5-16
12
20:07
Ulica lipa, 24-29
12
21:00
Jagodići, 10-12
12
01:12
Vojna akademija, 5-16, r.
12
02:07
Ulica lipa, 24-29, r.
12
03:00
Jagodići, 10-12, r.
12