RTS Drama: Programska šema - petak, 12. jul 2019

06:00
Derviš i smrt, TV teatar, r.
08:00
Moj lični pečat – Ljubica beljanski, r.
08:05
Komšije, 41-41, r.
12
08:32
Komšije, 1. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:02
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
09:07
Biser Bojane, 4-4, r.
12
09:54
Nešto lepo, 17. ep., r.
12
10:02
Santa Maria dela salute, r.
12
12:00
Derviš i smrt, TV teatar, r.
14:00
Moj lični pečat – Ljubica beljanski, r.
14:05
Komšije, 41-41, r.
12
14:32
Komšije, 1. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:02
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
15:07
Biser Bojane, 4-4, r.
12
15:54
Nešto lepo, 17. ep., r.
12
16:02
Santa Maria dela salute, r.
12
19:48
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić
20:20
Komšije, 3. ep. Četvrti ciklus
12
20:47
Komšije, 4. ep. Četvrti ciklus
12
21:13
Moj lični pečat – Maja Lalić
21:18
Nešto lepo, 18. ep.
12
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Jovan Radonić, r.
01:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Božidar Knežević, r.
01:48
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
01:53
Komšije, 2. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:20
Komšije, 3. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:47
Komšije, 4. ep. Četvrti ciklus, r.
12
03:13
Moj lični pečat – Maja Lalić, r.
03:18
Nešto lepo, 18. ep., r.
12
03:25
Kralj Lir, TV teatar, r.