RTS Drama: Programska šema - petak, 01. feb 2019

07:39
Sumnjiva lica, 7-44, r.
12
08:04
Sumnjiva lica, 8-44, r.
12
08:30
Vojna akademija, 14-16, r.
12
09:20
Nešto lepo, 13. ep., r.
12
09:27
Jagodići, Oproštajni valcer, 7-10, r.
12
13:39
Sumnjiva lica, 7-44, r.
12
14:04
Sumnjiva lica, 8-44, r.
12
14:30
Vojna akademija, 14-16, r.
12
15:20
Nešto lepo, 13. ep., r.
12
15:27
Jagodići, Oproštajni valcer, 7-10, r.
12
19:04
Sumnjiva lica, 9-44
12
19:29
Sumnjiva lica, 10-44
12
19:55
Vojna akademija, 15-16
12
20:47
Jagodići, Oproštajni valcer, 8-10
12
01:04
Sumnjiva lica, 9-44, r.
12
01:29
Sumnjiva lica, 10-44, r.
12
01:55
Vojna akademija, 15-16, r.
12
02:47
Jagodići, Oproštajni valcer, 8-10, r.
12