RTS Drama: Programska šema - subota, 05. sep 2020

06:00
Moja generacija Z, 31-44 ,R.
12
06:25
Moja generacija Z, 32-44 ,R.
12
06:50
Moj lični pečat – Maja Lalić ,R.
06:55
Ubice mog oca, 10-10 ,R.
12
08:08
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,R.
08:13
Jutro će promeniti sve, 7-39 ,R.
12
08:39
Jutro će promeniti sve, 8-39 ,R.
12
09:04
Moj lični pečat – Slobodan Šijan ,R.
09:08
Santa Maria dela salute, 5-11 ,R.
12
10:01
Moj lični pečat – Bojana Nikitović ,R.
10:05
Gospođica, TV teatar ,R.
12:00
Moja generacija Z, 31-44 ,R.
12
12:25
Moja generacija Z, 32-44 ,R.
12
12:50
Moj lični pečat – Maja Lalić ,R.
12:55
Ubice mog oca, 10-10 ,R.
12
14:08
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,R.
14:13
Jutro će promeniti sve, 7-39 ,R.
12
14:39
Jutro će promeniti sve, 8-39 ,R.
12
15:04
Moj lični pečat – Slobodan Šijan ,R.
15:08
Santa Maria dela salute, 5-11 ,R.
12
16:01
Moj lični pečat – Bojana Nikitović ,R.
16:05
Gospođica, TV teatar ,R.
17:07
Santa Maria dela salute, 2-11
12
18:00
Pozorište u kući, 1-26
12
18:39
Pozorište u kući, 2-26
12
19:12
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović
22:09
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović
22:13
Santa Maria dela salute, 1-11
12
23:07
Santa Maria dela salute, 2-11
12
00:00
Pozorište u kući, 1-26 ,r.
12
00:39
Pozorište u kući, 2-26 ,r.
12
01:12
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović ,r.
01:17
Ubice mog oca, 6-10 ,r.
12
02:15
Ubice mog oca, 7-10 ,r.
12
03:10
Ubice mog oca, 8-10 ,r.
12
04:09
Moj lični pečat – Jugoslav Vlahović ,r.
04:13
Santa Maria dela salute, 1-11 ,r.
12
05:07
Santa Maria dela salute, 2-11 ,r.
12