RTS Drama: Programska šema - petak, 24. jan 2020

06:00
Moja generacija Z, 41-44 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 42-44 ,r.
12
06:50
Pozorište u kući, 25-26 ,r.
12
07:25
Pozorište u kući, 26-26 ,r.
12
08:05
Komšije, 3-48 ,r.
12
08:32
Komšije, 4-48 ,r.
12
08:58
Montevideo, vidimo se, 4-10 ,r.
12
09:44
Nepobedivo srce, 4-15 ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 41-44 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 42-44 ,r.
12
12:50
Pozorište u kući, 25-26 ,r.
12
13:25
Pozorište u kući, 26-26 ,r.
12
14:05
Komšije, 3-48 ,r.
12
14:32
Komšije, 4-48 ,r.
12
14:58
Montevideo, vidimo se, 4-10 ,r.
12
15:44
Nepobedivo srce, 4-15 ,r.
12
19:00
12
19:29
12
19:54
12
00:00
Moja generacija Z, 43-44 ,r.
12
00:25
Moja generacija Z, 44-44 ,r.
12
01:00
Komšije, 5-48 ,r.
12
01:29
Komšije, 6-48 ,r.
12
01:54
Komšije, 7-48 ,r.
12
02:24
Montevideo, vidimo se, 5-10 ,r.
12
03:16
Nepobedivo srce, 5-15 ,r.
12