RTS Drama: Programska šema - utorak, 21. jan 2020

06:00
Moja generacija Z, 35-44 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 36-44 ,r.
12
06:50
Pozorište u kući, 19-26 ,r.
12
07:22
Pozorište u kući, 20-26 ,r.
12
07:58
Komšije, 38-41 ,r.
12
08:26
Komšije, 39-41 ,r.
12
08:56
Montevideo, vidimo se, 1-10 ,r.
12
09:52
Nepobedivo srce, 1-15 ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 35-44 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 36-44 ,r.
12
12:50
Pozorište u kući, 19-26 ,r.
12
13:22
Pozorište u kući, 20-26 ,r.
12
13:58
Komšije, 38-41 ,r.
12
14:26
Komšije, 39-41 ,r.
12
14:56
Montevideo, vidimo se, 1-10 ,r.
12
15:52
Nepobedivo srce, 1-15 ,r.
12
18:50
Pozorište u kući, 21-26
12
19:23
Pozorište u kući, 22-26
12
19:59
Komšije, 40-41
12
20:27
Komšije, 41-41
12
00:00
Moja generacija Z, 37-44 ,r.
12
00:25
Moja generacija Z, 38-44 ,r.
12
00:50
Pozorište u kući, 21-26 ,r.
12
01:23
Pozorište u kući, 22-26 ,r.
12
01:59
Komšije, 40-41 ,r.
12
02:27
Komšije, 41-41 ,r.
12
02:53
Montevideo, vidimo se, 2-10 ,r.
12
03:45
Nepobedivo srce, 2-15 ,r.
12