RTS Drama: Programska šema - petak, 19. jul 2019

06:00
Četvrta sestra, TV teatar, r.
07:50
Moj lični pečat – Vladimir Arsenijević, r.
07:54
Otvorena vrata, 4-34, r.
12
08:30
Komšije, 11. ep. Četvrti ciklus, r.
12
08:58
Komšije, 12. ep. Četvrti ciklus, r.
12
09:23
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
09:28
Pozorište u kući, 7-26, r.
12
10:02
Pozorište u kući. 8-26, r.
12
10:40
Zemaljski dani teku, r.
12
12:00
Četvrta sestra, TV teatar, r.
13:50
Moj lični pečat – Vladimir Arsenijević, r.
13:54
Otvorena vrata, 4-34, r.
12
14:30
Komšije, 11. ep. Četvrti ciklus, r.
12
14:58
Komšije, 12. ep. Četvrti ciklus, r.
12
15:23
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
15:28
Pozorište u kući, 7-26, r.
12
16:02
Pozorište u kući. 8-26, r.
12
16:40
Zemaljski dani teku, r.
12
19:58
Moj lični pečat – Vuk Rašović
20:02
Komšije, 13. ep. Četvrti ciklus
12
20:27
Komšije, 14. ep. Četvrti ciklus
12
20:52
Moj lični pečat – Sonja Vukićević
20:56
Čizmaši, 4-12
12
00:00
Zaboravljeni umovi Srbije – Stanoje Stanojević, r.
01:14
Otvorena vrata, 5-34, r.
12
01:58
Moj lični pečat – Vuk Rašović, r.
02:02
Komšije, 13. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:27
Komšije, 14. ep. Četvrti ciklus, r.
12
02:52
Moj lični pečat – Sonja Vukićević, r.
02:56
Čizmaši, 4-12, r.
12
03:48
Mletački trgovac, TV teatar, r.