RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 22. avg 2019

06:00
Generalna proba samoubistva, TV teatar ,r.
07:53
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
07:58
Otvorena vrata, 28-34 ,r.
12
08:40
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus ,r.
12
09:35
Ko je kod Koje, 11-1 ,r.
12
10:26
Moj lični pečat – Angelina Atlagić ,r.
10:31
Jagodići, 11-12 ,r.
12
11:25
Drugi vek – Dalibor Matanić ,r.
12:00
Generalna proba samoubistva, TV teatar ,r.
13:53
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
13:58
Otvorena vrata, 28-34 ,r.
12
14:40
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus ,r.
12
15:35
Ko je kod Koje, 11-1 ,r.
12
16:26
Moj lični pečat – Angelina Atlagić ,r.
16:31
Jagodići, 11-12 ,r.
12
17:25
Drugi vek – Dalibor Matanić ,r.
19:45
Otvorena vrata, 29-34
12
20:26
Ulica Lipa, 26. ep. Treći ciklus
12
21:20
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović
22:23
Moj lični pečat – Rade Vladić
22:27
Noć u kući moje majke,
12
00:00
Gospođa Olga, TV teatar ,r.
01:40
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc ,r.
01:45
Otvorena vrata, 29-34 ,r.
12
02:26
Ulica Lipa, 26. ep. Treći ciklus ,r.
12
03:20
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović ,r.
03:25
Ko je kod Koje, 12-12 ,r.
12
04:23
Moj lični pečat – Rade Vladić ,r.
04:26
Ulica Lipa, 26. ep. Treći ciklus ,r.
12
04:27
Noć u kući moje majke, ,r.
12