RTS Drama: Programska šema - sreda, 07. apr 2021

06:00
Pop Ćira i pop Spira, 2-3 ,r.
12
07:16
Moj lični pečat – Đakon Nenad Ilić ,r.
07:20
Jutro će promeniti sve, 14. i 15. spojene ,r.
12
08:08
Vojna akademija, 12. ep. ,r.
12
08:57
Grupa, 7-11 ,r.
12
09:52
Čizmaši, 2-12 ,r.
12
10:50
TV teatar – Moja ti ,r.
12:00
Pop Ćira i pop Spira, 2-3 ,r.
12
13:16
Moj lični pečat – Đakon Nenad Ilić ,r.
13:20
Jutro će promeniti sve, 14. i 15. spojene ,r.
12
14:08
Vojna akademija, 12. ep. ,r.
12
14:57
Grupa, 7-11 ,r.
12
15:52
Čizmaši, 2-12 ,r.
12
16:50
TV teatar – Moja ti ,r.
19:25
Moj lični pečat – Zoran Simjanović
21:05
12
22:02
12
00:00
Pop Ćira i pop Spira, 3-3 ,r.
12
01:25
Moj lični pečat – Zoran Simjanović ,r.
01:28
Jutro će promeniti sve, 16. i 17. spojene ,r.
12
02:15
Vojna akademija, 13. ep. ,r.
12
03:05
Grupa, 8-11 ,r.
12
04:02
Čizmaši, 3-12 ,r.
12
04:59
TV teatar – Ali grad me je štitio ,r.