RTS Drama: Programska šema - petak, 26. feb 2021

06:00
Pljačka Trećeg rajha, 3-4 ,r.
12
06:32
Otvorena vrata, 23-34 ,r.
12
07:17
Otvorena vrata, 24-34 ,r.
12
07:58
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
08:03
Sumnjiva lica, 5. i 6. spojene drugi ciklus ,r.
12
08:50
Sumnjiva lica, 7. i 8. spojene drugi ciklus ,r.
12
09:37
Moj lični pečat – Predrag Ejdus ,r.
09:43
Nepobedivo srce, 7-15 ,r.
12
10:36
Velika frka, film ,r.
12
12:00
Pljačka Trećeg rajha, 3-4 ,r.
12
12:32
Otvorena vrata, 23-34 ,r.
12
13:17
Otvorena vrata, 24-34 ,r.
12
13:58
Moj lični pečat – Slavimir Stojanović ,r.
14:03
Sumnjiva lica, 5. i 6. spojene drugi ciklus ,r.
12
14:50
Sumnjiva lica, 7. i 8. spojene drugi ciklus ,r.
12
15:37
Moj lični pečat – Predrag Ejdus ,r.
15:43
Nepobedivo srce, 7-15 ,r.
12
16:36
Velika frka, film ,r.
12
21:29
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković
00:00
Pljačka Trećeg rajha, 4-4 ,r.
12
00:34
Otvorena vrata, 25-34 ,r.
12
01:14
Otvorena vrata, 26-34 ,r.
12
01:51
Sumnjiva lica, 9. i 10. spojene drugi ciklus ,r.
12
02:40
Sumnjiva lica, 11. i 12. spojene drugi ciklus ,r.
12
03:29
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
03:35
TV teatar – Mera za meru ,r.