RTS Drama: Programska šema - sreda, 03. feb 2021

06:00
Moja generacija Z, 15. i 16. spojene, r.
12
06:47
Ono naše što nekad bejaše, 5-5, r.
12
07:40
Kazneni prostor, 1-13 drugi ciklus, r.
12
08:16
Kazneni prostor, 2-13 drugi ciklus, r.
12
08:52
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
09:40
Jagodići, oproštajni valcer, 7-10, r.
12
10:35
TV teatar – Trst, r.
12:00
Moja generacija Z, 15. i 16. spojene, r.
12
12:47
Ono naše što nekad bejaše, 5-5, r.
12
13:40
Kazneni prostor, 1-13 drugi ciklus, r.
12
14:16
Kazneni prostor, 2-13 drugi ciklus, r.
12
14:52
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
15:40
Jagodići, oproštajni valcer, 7-10, r.
12
16:35
TV teatar – Trst, r.
00:00
Moja generacija Z, 17. i 18. spojene, r.
12
00:47
Sumnjiva lica, 1. i 2. spojene prvi ciklus, r.
12
01:35
Kazneni prostor, 3-13 drugi ciklus,r.
12
02:08
Kazneni prostor, 4-13 drugi ciklus, r.
12
02:44
Biser Bojane, 1-4 prvi ciklus, r.
12
03:26
Jagodići, oproštajni valcer, 8-10, r.
12
04:23
TV teatar – Džil i Džon, r.