RTS Drama: Programska šema - nedelja, 07. feb 2021

06:00
Moja generacija Z, 13. i 14. spojene, r.
12
06:47
Moja generacija Z, 15. i 16. spojene, r.
12
07:34
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
07:39
Prvaci sveta, 11-12, r.
12
08:23
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
09:11
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
09:15
Jagodići, oproštajni valcer, 6-10, r.
12
10:10
Jagodići, oproštajni valcer, 7-10, r.
12
11:03
Jagodići, oproštajni valcer, 8-10, r.
12
12:00
Moja generacija Z, 13. i 14. spojene, r.
12
12:47
Moja generacija Z, 15. i 16. spojene, r.
12
13:34
Moj lični pečat – Čedomir Vasić, r.
13:39
Prvaci sveta, 11-12, r.
12
14:23
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
15:11
Moj lični pečat – Ljubomir Šimunić, r.
15:15
Jagodići, oproštajni valcer, 6-10, r.
12
16:10
Jagodići, oproštajni valcer, 7-10, r.
12
17:03
Jagodići, oproštajni valcer, 8-10, r.
12
18:00
Moja generacija Z, 17. i 18. spojene
12
18:46
Moja generacija Z, 19. i 20. spojene
12
19:32
Moja generacija Z, 21. i 22. spojene
12
20:19
Moj lični pečat – Predrag Ejdus
22:13
Moj lični pečat – Danica Maksimović
22:18
Sumnjiva lica, 1. i 2. spojene prvi ciklus
12
23:06
Sumnjiva lica, 3. i 4. spojene prvi ciklus
12
23:55
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović
00:00
Moja generacija Z, 17. i 18. spojene, r.
12
00:46
Moja generacija Z, 19. i 20. spojene, r.
12
01:32
Moja generacija Z, 21. i 22. spojene, r.
12
02:19
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
02:25
Jagodići, oproštajni valcer, 9-10, r.
12
03:18
Jagodići, oproštajni valcer, 10-10, r.
12
04:13
Moj lični pečat – Danica Maksimović, r.
04:18
Sumnjiva lica, 1. i 2. spojene prvi ciklus, r.
12
05:06
Sumnjiva lica, 3. i 4. spojene prvi ciklus, r.
12
05:55
Moj lični pečat – Kosta Bogdanović, r.