RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 04. feb 2021

06:00
Moja generacija Z, 17. i 18. spojene, r.
12
06:47
Sumnjiva lica, 1. i 2. spojene prvi ciklus, r.
12
07:35
Kazneni prostor, 3-13 drugi ciklus, r.
12
08:08
Kazneni prostor, 4-13 drugi ciklus, r.
12
08:44
Biser Bojane, 1-4 prvi ciklus, r.
12
09:26
Jagodići, oproštajni valcer, 8-10, r.
12
10:23
TV teatar – Džil i Džon, r.
12:00
Moja generacija Z, 17. i 18. spojene, r.
12
12:47
Sumnjiva lica, 1. i 2. spojene prvi ciklus, r.
12
13:35
Kazneni prostor, 3-13 drugi ciklus, r.
12
14:08
Kazneni prostor, 4-13 drugi ciklus, r.
12
14:44
Biser Bojane, 1-4 prvi ciklus, r.
12
15:26
Jagodići, oproštajni valcer, 8-10, r.
12
16:23
TV teatar – Džil i Džon, r.
00:00
Moja generacija Z, 19. i 20. spojene, r.
12
00:46
Sumnjiva lica, 3. i 4. spojene prvi ciklus, r.
12
01:34
Kazneni prostor, 5-13 drugi ciklus, r.
12
02:14
Kazneni prostor, 6-13 drugi ciklus, r.
12
02:52
Biser Bojane, 2-4 prvi ciklus, r.
12
03:37
Jagodići, oproštajni valcer, 9-10, r.
12
04:31
Nebeska udica, film, r.
12