RTS 3: Programska šema - sreda, 16. sep 2020

08:00
Srpski jezik za VI razred osnovne škole
08:35
Biologija za VI razred osnovne škole
09:10
Geografija za VI razred osnovne škole
09:45
Srpski jezik za VII razred osnovne škole
10:20
Geografija za VII razred osnovne škole
10:30
Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
10:55
Hemija za VII razred osnovne škole
12:05
Geografija za VIII razred osnovne škole
12:40
Istorija za VIII razred osnovne škole
14:00
Biologija za I razred srednje škole
14:35
Srpski jezik za I razred srednje škole
15:10
Biologija za II razred srednje škole
15:45
Srpski jezik za II razred srednje škole
16:20
Biologija za III razred srednje škole
16:55
Srpski jezik za III razred srednje škole
17:30
Biologija za IV razred srednje škole
18:05
Srpski jezik za IV razred srednje škole
18:40
Mornarički istražitelji-Los Anđeles, 3-24
12
20:20
Fotodokumenti: Aleksandar Kelić
20:50
Planetarijum, 2-12
00:01
TV feljton: Vlasta Velisavljević
01:10
Krugovi poezije: Branko Miljković
01:30
Čas anatomije: Kulturna politika
03:30
Fotodokumenti: Aleksandar Kelić, r.
04:00
33. Bemus: Miša Majski i Pavel Gililov, 1. deo r.
04:50
Planetarijum, 2-12 r.
05:20
Otkucaji srca, 15-16 r.