RTS 3: Programska šema - petak, 23. okt 2020

06:35
Velika iluzija, r.
07:15
Evropa kroz koncerte, r.
08:00
Srpski jezik za VI razred osnovne škole
08:35
Matematika za VI razred osnovne škole
09:10
Informatika i računarstvo za VI razred osnovne škole
09:45
Srpski jezik za VII razred osnovne škole
10:20
Matematika za VII razred osnovne škole
10:55
Informatika i računarstvo za VII razred osnovne škole
11:30
Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
12:05
Matematika za VIII razred osnovne škole
12:40
Geografija za VIII razred osnovne škole
13:15
Hemija VIII razred osnovne škole
14:00
I razred srednje škole
15:10
II razred srednje škole
16:20
III razred srednje škole
17:30
IV razred srednje škole
18:40
Mornarički istražitelji-Los Anđeles, 6-24
12
19:25
22:30
Film
12
00:01
Vreme televizije: Rast, 8-21
01:05
Noć muzike, 1. deo, r.
02:10
Čas anatomije: Moderni varvari
02:35
Una Saga Sebica: Igre i zvuci Balkana, 2. deo, r.
03:50
Mira Adanja Polak: Ekskluzivno-Tajne Desanke Maksimović r.
04:35
Krugovi poezije: Duško Novaković