RTS 3: Programska šema - nedelja, 08. avg 2021

07:35
Ostrvo Elis – Stare i nove seobe, r.
08:01
Godunov 7-7, r.
12
08:55
Gradovi sveta: Amsterdam, London, Njujork- Vreme modernizacije, 3-4, r.
09:50
Via Militaris: Koridor 10 - Od seoske pravde do državnog prava – činovnici i seljaci, 12-14, r.
10:45
Auoportret: Branislav Lečić, r.
11:35
Kralj Vladislav i kraljica Beloslava 1.deo, r.
12:00
Vodi me... Zlatni hram u Indiji, r.
12:10
Putevi rimskih imperatora: Na kapiji Singidunuma, r.
12:55
Antonio Vivaldi: Besni Orlando, r.
15:35
Ostrvo Elis – Stare i nove seobe, r.
21:30
58. Oktobarski salon: Blue Moon - Alex Da Corte
21:35
Karavan: Pre i posle Singidunuma
22:10
Gorčilo , 2-5
12
23:00
Vodi me... Delhi u Indiji
23:10
Muzzik video
00:01
Vreme (je) za elitu: Latinka Perović, r.
00:55
SO RTS-a i Sreten Krstić: Betoven za gudače 2.deo, r.
01:30
Tvrđave na Dunavu: Beogradska tvrđava ,3-7, r.
02:15
Veliki mitovi: Ilijada - Pobeda ili smrt, 9-10, r.
02:45
Veliki mitov: Ilijada - Trojanski konj , 10-10, r.
03:15
Les Siecles: Faustovo prokletstvo r.
05:30
58. Oktobarski salon: Blue Moon - Alex Da Corte, r.
05:35
Karavan: Pre i posle Singidunuma, r.