RTS 3: Programska šema - sreda, 17. jun 2020

06:12
Filmovi Akira Kurosave: Rašomon r.
12
07:47
TV minijature: Bata Mihajlović r.
08:05
Arhitektura danas: Kapital i gard r.
08:35
Studio 6: Heliocentric Counterblast r.
09:40
Telemah: Dalje od bitke-Džems Džojs r.
10:22
Čas anatomije: Zvezda je rođena r.
11:17
TV minijature: Miodrag Protić r.
11:27
Beogradska filharmonija: Koncert za avanturiste, 1. deo r.
12:27
Dizajneri čudovišta-Kompleks Frankeštjn r.
12
14:12
Filmovi Akira Kurosave: Rašomon r.
12
15:47
TV minijature: Bata Mihajlović r.
17:00
18:00
El Čapo, 7-12
12
20:30
TV minijature: Nele Karajlić
22:20
12
23:50
TV minijature: Ivo Eterović
00:05
Umetnost buke: Direktno u srce, 4-5 r.
00:30
4. Beogradski festival igre: Holandski plesni teatar -Katran i perje r.
01:00
Titove žene r.
02:50
Koncert u studiju Krokodil: Ljubičice r.
03:45
TV feljton: Varljivi mart 1967 r.
04:30
TV minijature: Nele Karajlić r.
04:45
Veličanstveni vrtovi: Vrt dvorca Kurans r.
05:15
Otkucaji srca, 2-16 r.