RTS 3: Programska šema - sreda, 13. feb 2019

06:57
Zemlja sutrašnjice , r.
12
08:05
I. Jeftić: Maska crvene smrti, balet, r.
08:45
RTS Drama: TV teatar-Tri sestre, r.
09:51
Svakodnevni sklad života u Japanu: Cveće, 4-5 , r.
10:14
Daleko u nama, život je divan san: Paja Jovanović , r.
11:08
19. Gitar art festival: Dulse Ponteš, r.
12:32
Naši susreti: Pisac lekarske etike, r.
13:00
Beli bog, r.
12
14:57
Zemlja sutrašnjice , r.
12
16:05
Muzički klub Kristali
16:56
RTS Kolo: Jeka
17:56
Čitanje slika: Radomir Reljić-Crno koje se beli
18:15
Afera, 6-42
12
19:09
Pogled u muziku: Branko Čopić i Lajoš Zilahi
20:31
Point Blank: Gitarologija, 1. deo
22:05
12
00:05
Muzički klub Kristali, r.
00:56
RTS Kolo: Jeka, r.
02:47
Pogled u muziku: Branko Čopić i Lajoš Zilahi, r.
03:33
Nišvil 2016: Jazz Punt Big Band
04:07
Srpski junaci srednjeg veka: Vuk Branković, 6-10, r.
04:39
Point Blank: Gitarologija, 1. deo, R.
05:35
Savremeni pisci: Siri Hustvet, r.