RTS 3: Programska šema - utorak, 12. feb 2019

06:44
Studio 6: Shira u'tfila, r.
07:52
Paleta kulturnog nasleđa: Haos, r.
08:05
Preci i potomci: Porodica Tatić, 3. deo, r.
08:41
Čelo fest 2012: Dragan Đorđević i Vladimir Milošević, 1. deo, r.
09:19
RTS Poletarac: Hor Kolibri: Čika Jovina stranka, r.
09:22
RTS Poletarac: I bez muke ima nauke-Tajna, r.
09:41
RTS Poletarac: Plava ptica-Song-Engleska, r.
09:43
RTS Poletarac: Čitanje dozvoljeno-Strip, r.
10:12
Mitovi i legende: Muhamedova smrt, r.
10:30
Na pola puta, r.
11:31
Savremenici: Zuko Džumhur, r.
12:05
Naši šetači: Može li drvo da postane žirafa, r.
12:37
Kako svira Aker Bilk, r.
13:10
TV lica: Uroš Đurić, r.
13:55
Pećina Mogao: Bojene skulpture u Dunhuanu, 5-5, r.
14:44
Studio 6: Shira u'tfila, r.
15:52
Paleta kulturnog nasleđa: Haos, r.
16:05
I. Jeftić: Maska crvene smrti, balet
18:15
Afera, 5-42
12
21:02
12
00:05
I. Jeftić: Maska crvene smrti, balet, r.
00:45
RTS Drama: TV teatar-Tri sestre, r.
01:51
Svakodnevni sklad života u Japanu: Cveće, 4-5 , r.
03:08
19. Gitar art festival: Dulse Ponteš, r.
04:32
Naši susreti: Pisac lekarske etike, r.
05:00
Beli bog, r.
12