RTS 3: Programska šema - petak, 26. mar 2021

06:20
48. BEMUS: Svečano otvranje, 1. deo
07:10
Evropa kroz koncerte, r.
08:00
Srpski jezik za VI razred osnovne škole
08:35
Matematika za VI razred osnovne škole
09:10
Informatika i računarstvo za VI razred osnovne škole
09:45
Srpski jezik za VII razred osnovne škole
10:20
Matematika za VII razred osnovne škole
10:55
Informatika i računarstvo za VII razred osnovne škole
11:30
Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
12:05
Matematika za VIII razred osnovne škole
12:40
Geografija za VIII razred osnovne škole
13:15
Hemija VIII razred osnovne škole
14:00
I razred srednje škole
15:10
II razred srednje škole
16:20
III razred srednje škole
17:30
IV razred srednje škole
18:40
Narkos, 8-10
12
21:35
Tihi Don, 2-14
12
22:25
Vlatko Stefanovski i Big bend Slovenačke vojske
01:20
Istorija brejkdensa: Storm i brejkdens u Berlinu, 5-9, r.
02:20
Na veslu priča: Kaja Vidić- U traganju za izgubljenim veslom, r.
02:30
Veliki mitovi:Ilijada-Ahilova osveta, 8-10, r.
04:00
TV teatar: Profesionalac
05:10
Vlatko Stefanovski i Big bend orkestar Slovenačke vojske, r.